De top 5 UX design trends die iedere web designer zou moeten kennen

UX-Design-UX is een belangrijk onderdeel van het hedendaagse web design. Dit onderwerp is daardoor voor vele designers van belang om van op de hoogte te blijven. Doe je dit niet, dan kan je weleens belangrijke wijzigingen mislopen. Hier omschrijven we de vijf grootste huidige trends op UX gebied;

Content display

De meeste web designers slaan steeds regelmatiger de handen ineen met copywriters en marketing specialisten om te begrijpen hoe ze content het beste kunnen plaatsen. De manier waarop content geplaatst wordt speelt hierin een cruciale rol.

Nieuwsgierigheid benutten

Er wordt vandaag de dag steeds meer op ingespeeld; Bezoekers en consumenten zijn over het algemeen vrij nieuwsgierig. Als ze dus iets spotten waar ze graag meer over willen weten, zullen ze op nader onderzoek uitgaan. Dit betekend nog een klik waarmee je ze weer doorverwijst naar een pagina waar je ze graag wilt hebben.

Minder afbeeldingen

Onderzoeken hebben geleid tot de conclusie van iets wat we eigenlijk allemaal al wisten. Teveel is niet goed. Zo ook voor afbeeldingen. Als er op een pagina teveel afbeeldingen zijn leidt dit tot verwarring. Gevolg hiervan is dat afbeeldingen steeds minder in groepen gebruikt worden. In plaats daarvan wordt er meer gekozen voor een centrale afbeelding.

Testen van designs

Dit slaat niet alleen op websites maar bijvoorbeeld ook op toetsenborden of de opmaak van gebruikersapparaten. Doordat je dingen typt en een telefoon of laptop vervolgens automatisch zelf een woord maakt kan je aandacht duidelijk naar iets anders gebracht worden. Dit is natuurlijk vaak niet de bedoeling. Hier zal dus wel eens verandering in kunnen komen.

Meer aandacht voor micro-interacties

Ze worden door de meesten niet eens opgemerkt, micro-interacties. Dit wil niet zeggen dat ze geen invloed kunnen hebben op wat iemand uiteindelijk doet. Juist daarom zal hier meer en meer aandacht aan besteed gaan worden de komende tijd.